title
Tarbija ostuotsustusprotsess ja seda mõjutavad tegurid käsitöölõngade valikul
Consumer buying decision process and factors that influence the choice in hand knitting yarns
author
Vadi, Kirsi-Marja
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network