title
Kõrvalseisjast rahvusvaheliseks eestvedajaks? Rõhuasetuse muutumine Hiina keskkonnapoliitika käsitluses
From Bystander to World Leader? Attitude Changes in Chinas Environmental Policy Discourse
author
Simola, Heiju Mariia
keywords
China’s environmental discourse
high-level segment statements
defence date
language