title
Laenuvõtja finantsstabiilsuse hindamise instrumendid ärilaenupõhistel ühisrahastusplatvormidel
Borrower’s financial stability evaluation instruments on P2B lending platforms
author
Rakitjanski, Alina
keywords
alternatiivne finantseerimine
ühislaenuandmine
laenupõhine ühisrahastamine
P2B lending
P2P business lending
crowdlending
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only