title
Vajadus uute juhtimisalaste teadmiste ja oskuste järgi muutunud töömaailmas
The need for new leadership knowledge and skills in the changed world of work
author
Aalja, Veronika
keywords
leadership skills
agile leadership
leaders mindsets
defence date
language