title
Tööandja brändi kuvand IT-tudengite hulgas ettevõtte Nortal AS näitel
Employer External Brand Image amongst IT Students based on Nortal AS
author
Lukk, Regina
supervisor
Raj, Mohammed Razag
defence date
language