title
Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Tallinnas: Sõjakooli 12, 12a, 12b ja 12c ehitatavate korterelamute näitel
Analysis of construction technology and building site management based on the case study of the construction of the residential buildings at 12, 12A, 12B ja 12C, Sõjakooli Street in Tallinn
author
Põld, Imre
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 07.06.2028.
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Embargoed until 07.06.2028. Not available at academic unit.