title
Aluselise heeliks-ling-heeliks transkriptsioonifaktori Daughterless iseloomustamine täiskasvanud äädikakärbse närvisüsteemis
Molecular Studies of Basic Helix-Loop-Helix Transcription Factor Daughterless in Adult Fruit Fly Nervous System
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information