title
Turundusprotsessides kasutatava analüütika parendamine toidutööstuses (Leibur AS näitel)
Improving marketing analytics in the food industry (by the example of Leibur AS)
author
Tint, Jekaterina
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal