title
Tallinna Polütehnik Nr 4 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
31.01.1986
language