title
Purinergilise retseptori P2X4 ekspressioon immuunrakkudel eksperimentaalse autoimmuunse entsefalomüeliidi (EAE) käigus
Expression of P2X4 in Immune Cells during Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Siimut, Siim Erik
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information