title
Kuidas tegeleb avalik sektor kodanike sõnumite ja kommentaaridega sotsiaalmeedias? Eesti juhtum
How does the public sector deal with citizens' messages and comments on social media? A case of Estonia
author
Matiahina, Olha
defence date
language