title
ESG koondnäitajate seos elektritootjate kasumlikkusega
The association between ESG scores and performance of electricity producers
author
Elmend, Kaspar
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus