title
Ümberkujundava juhtimise mõju avaliku teenistuse motivatsioonile ja töörahulolule: Eesti juhtumi analüüs
The effect of transformational leadership on public servicemotivation and job satisfaction: the case of Estonia
author
Mändla, Tauno
keywords
ümberkujundav juhtimine
avaliku teenistuse motivatsioon
public servise motivation
supervisor
Randma-Liiv, Tiina; Mikkelsen, Kim Sass
defence date
language