title
Reoveesettes oleva vabavee sisalduse määramine termogravimeetrilise meetodiga
Free water content measurement in sewage sludge by thermogravimetric methodology
author
Rist, Daisi
supervisor
Tenno, Taavo
defence date
language