title
Humiinainete analüüs Peipsi järve setetes infrapunaspektroskoopilisel meetodil
Analysis of humic substances from Lake Peipsi by infrared spectroscopy
author
Kuzmin, Oskar
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information