title
Tallinna Polütehnik Nr 18 1980
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
16.05.1980
language