title
11R-lipoksügenaasi aktiivsuse regulatsioon: substraatinhibeerimise ja dimerisatsiooni võtmeelementide tuvastamine
Regulation of 11R-lipoxygenase activity: identification of substrate inhibition and dimerisation determinants
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information