title
Elutsükli analüüsil põhinev energiatootmise allikate võrdlus
A comparative life cycle assessment of energy production sources
author
Akem, Nikanol Arrey
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus