title
Tsükloheksanohemikukurbit[8]uriili interaktsioonid halogenoalkaanidega ja selle rakendamine bromoformi eraldamiseks veest
Interactions of Cyclohexanohemicucurbit[8]uril with Halogenoalkanes and Its application for Bromoform removal from Water
Halogenoalkanes and Its Application for Bromoform Removal from Water
author
Lootus, Ketren-Marlein
keywords
halogenoalkanes
nuclear
magnetic resonance (NMR) spectroscopy
isothermal titration calorimetry (ITC)
highperformance
liquid chromatography-ultraviolet detection (HPLC-UV)
gas chromatography-flame
ionisation detection (GC-FID)
gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
solid-phase
extraction (SPE)
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Jarg, Tatsiana
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 06.06.2028
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal