title
Eesti tarbijate hoiakud toidukaupluste omamärgibrändidesse
Estonian consumers’ attitudes towards grocery retailer’s private label brands
author
Lilloja, Oivi
keywords
omamärgibränd
hinnateadlikkus
kvaliteeditaju
väärtuse teadlikkus
riskitaju
tajutav kuvand
private labels
own brand products
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network