title
Peenmotoorsete testide vaheliste seoste leidmine Parkinsoni tõvega patsientide ja kontrollgruppide seas
Associations Between Fine Motor Tests among Parkinson's Disease Patients and Control Groups
author
Tamm, Elisa
supervisor
Nõmm, Sven; Toomela, Aaro
defence date
language