title
Tallinna Polütehnik Nr 16 1980
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
30.04.1980
language