title
Veevarustuse SCADA süsteemi realiseerimine ja analüüsimine
Realization and analysis of SCADA system for water station
author
Masljonok, Maria
keywords
pumplad
SCADA systems
systems control
pumping stations
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information