title
Vee humiinainete fraktsioneerimine ja analüüs tahke faasi ekstraktsiooni ja HPLC meetoditega
Fractionation and analysis of aquatic substances by solid phase extraction and HPLC methods
author
Väli, Anna-Liisa
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele