title
Vaimse tugevuse olulisus isikliku müügi protsessis Southwestern Company Eesti näitel
The importance of mental toughness in personal selling process on the example of Southwestern Company Estonia.
author
Orlovski, Liisi
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network