title
Makrofinantsjärelevalve meetmed kui euroala eluasemehindade sünkroniseerituse määrajad
Macroprudential policy as a determinant of the synchronisation of house price in euro area
author
Kononova, Jekaterina
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus