title
Veevarustuse süsteemi ja temperatuuri automaatne reguleerimine ning kodu elektrivõrgu oleku kontroll eramaja näitel
Water-supply system and temperature adjustment and private house power network control
Автоматическое регулирование системы водоснабжения и температуры, контроль состояния электрической сети на примере частного дома
author
Peterson, Daniil
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.