title
Kiiruspiirangute määramise põhimõtted riigiteedel
Speed setting principles on Estonian roads
author
Sammul, Janno
keywords
kiiruspiirang
kiirus riigiteedel
speed limit
speed settings
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information