title
Ühisomandi taastamine: tasuta ja avatud lähtekoodiga GIS-i roll osalus-kaardistamisel Indoneesias
Reclaiming the commons: the role og free and open source GIS for participatory mapping to secure land rights in Indonesia
author
Suciadi, Ruth Alicia
keywords
digitaalne ühisvara
avatud lähtekoodiga GIS
osaluskaardistus
maaõigus
digital commons
open source GIS
participatory mapping
land rights
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus