title
Artist kui persoonibränd ja selle kasutamine sotsiaalmeedias
Artist as a personal brand and its usage on social media
author
Prisk, Pirjo Liisa
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus