title
Meditsiiniliste kujutiste klassifikatsioon servaseadmel: vererakkudele rakendatud süvaõppe lähenemisviis
Classifying medical images on an edge device: a deep learning approach applied to blood cells
author
Islam, Md Raisul
keywords
defence date
language