title
Meditsiiniliste kujutiste klassifikatsioon servaseadmel: vererakkudele rakendatud süvaõppe lähenemisviis
Classifying medical images on an edge device: a deep learning approach applied to blood cells
author
Islam, Md Raisul
keywords
vererakud
närvisüsteem
kujutise analüüs
Convolutional Neural Network
Medical Image Classification
defence date
language