title
Eesti kliimatingimuste mõju ETICS-i püsivusele
The impact of Estonian climate on external thermal insulation composite system´s persistence
author
Štõkova, Kristiina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information