title
Põlevkivi potentsiaalne katalüütiline mõju erinevate puitude gaasistamisele kasutades termogravimeetrilist analüüsi
Potential Catalytic Effect of Oil Shale on the Gasification of Different Types of Wood using Thermogravimetric Analysis
author
Kelder, Kristiina Angela
supervisor
defence date
language