title
ISO IDMP kasutuselevõtt Euroopas: ISO IDMP juhendi rakendamine ja FHIR ressursid ravimite jaoks
Implementing ISO IDMP in Europe: Practical Usage of ISO IDMP Guideline and FHIR Resources for Medicinal Products
author
Hirvlaan, Triin
supervisor
Lindström, Ruth
defence date
language