title
Leibkonna suuruse ja laenutaotleja haridustaseme seos eluaseme ostuhinna ja omafinantseeringu suurusega
The Connections Between Household Size, House Price and Down Payment: The Case of Applicant´s Level of Education
author
Klaarman, Kerttu
keywords
eluaseme ostuhind
omafinantseering
ratsionaalne käitumine
logit-regressioon
purchase price of housing
self-financing acting
household size
rational behaviour
ordinary least sqaures method
logit-regression
supervisor
defence date
language