title
Finantssektori ettevõtete juhatuse tasustamise mõjutegurid Põhja-Ameerika ja Euroopa turu näitel
The determinants of board compensation in financial industry of Northern-American and European countries
keywords
juhatuse kompensatsioon
kompensatsioon
juhtimisvõimu teooria
board compensation
agent theory
management theory
defence date
language