title
Sulfiidide ja ammooniumlämmastiku eraldamine defenoleeritud veest
Cleaning of dephenolized waters from sulphides and ammonium nitrogen
Очистка обесфеноленной воды от сульфидов и аммонийного азота
author
Bessilkina, Svetlana
keywords
kaheastmeline rektifikatsioon
two-stage rectification
cleaning of ammonia from hydrogen sulphide
divesiniksulfiit ja ammoniaagist
ammoniaak
nitrogen- and sulfide-containing compounds
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Tsepeleva, Lidia
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele