title
Tallinna Polütehnik Nr 24 1979
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
31.08.1979
language