title
Klienditeavituste rakenduse juurutamine Zone Media OÜ näitel
Implementation of Customer Notifications Application on the Example of Zone Media OÜ
author
Roosleht, Annika
supervisor
defence date
language
department / college