title
Teenuste integratsioon ja juhtimine avalikus sektoris. Juhtumiuuring edutegurite, väljakutsete ja riskide kohta
Service integration and management in public sector. A case study on success factors, challenges and risks
keywords
Service Integration and Management (SIAM)
ICT-Services
IT Service Management
Service integrator
End-to-end Services
defence date
language