title
Kuluarvestussüsteemi loomine toitlustusettevõtte Orhidee näitel
Developing Cost Accounting System for a Catering Company Orhidee
author
Ibrus, Helen
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.12.2021.
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Embargoed until 31.12.2021. Not available at academic unit