title
Bioloogilise oksüdatsiooni kombineerimine täiustatud oksüdatsiooni protsessidega ravimainete lagundamiseks vees: kirjandusülevaade
Combination of biological treatment with advanced oxidation processes for degradation of pharmaceuticals in water: literature review
description
Sisukokkuvõte
Abstract
defence date
language