title
Materiaalse põhivara kajastamisel kasutatavad meetodid IFRSi rakendavates Eesti ettevõtetes
Methods used in recognition of tangible fixed assets in Estonian companies applying IFRS
author
Paimla, Helena
defence date
language