title
5 MW elektritarbija hinnapõhise juhtimise mõju CO2 tootlikkusele Narva elektrijaamade näitel
The effect on production of CO2 emission by optimizing a 5MW consumer against electricity spot prices in the example of Narva power plants
author
Pihlamägi, Harri
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav Taltech raamatukogu võrgus