title
Ühisaudit ja selle rakendamise võimalused Eestis
Joint Audit and Possible Ways of Application of Joint Audit in Estonia
keywords
auditituru kontsentratsioon
auditi tasu
audit market concentration
audit fee
supervisor
defence date
language