title
Veebirakenduse loomine targa auditooriumi prototüübi andmete visualiseerimiseks Python ja Dash baasil. Õppematerjalide koostamine
Creating a web application for a smart classroom prototype's data visualization with Python and Dash. Study materials development
author
Baglai, Artur
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus