title
TTÜ üliõpilassatelliidi OBC (pardaarvuti) alamsüsteemi komponentide väljatöötamine
TTU Student Satellite OBC (On Board Computer) Subsystem Components Development
author
Manam, Harsha Chaitanya
keywords
TTU student satellite
TI C6X
On-Board-Computer
defence date
language