title
SIP-paneelidest (structural insulated panels) kandvate seintega liginullenergiaelamu ehitatavusest Eesti oludes
The possible solution for building nearly zero-energy residential house with load bearing SIP walls in Estonia
author
Bek, Martin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information