title
Mootorkütuste antidetonatsiooni lisandite koostise ja nende mõju oktaani- ja tsetaaniarvule uurimine Fourier spektroskoopia meetodi abil
Investigation of a composition of anti-detonating components of motor fuels and their influence both on octane and cetane number by Fourier-spektroscopy method
Изучение состава антидетонационных компонентов моторных топлив и их влияние на октановое и цетановое число методом Фурье-спектроскопии
author
Soldatenko, Tatjana
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information