title
Interopertiivsuse rakendamine EL´i infosüsteemides justiits- ja siseküsimuste valdkonnas. Väljakutsed ja võimalused.
Implementation if interoperability of EU information systems in the justice and home affairs domain. Challenges and opportunities
author
Jokhaze, Nata
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus